SJ RESIDUS
Serveis Mediambientals

Oferim més de 15 anys d’experiència acumulada en serveis d'assessoria i consultoria mediambientals

Miquel Martínez Martínez

Miquel Martínez

Fins al 2015, la meva trajectòria professional s’ha dut a terme a l'administració pública, competent en matèria de Medi Ambient, i a l'empresa privada, permetent-me així tenir una visió molt particular i ampla del sector.

El Medi Ambient no és una ciència per si mateixa, sino la suma de moltes especialitats, és per aquesta raó, que des de SJ Residus mantenim una relació molt estreta i de simbiosi amb professionals i empreses de sectors multidisciplinaris, per oferir als seus clients:

El millor servei

Les solucions més adients

La màxima qualitat

Serveis

Residus

Residus

 • Declaració Anual de Residus (DARI)
 • Declaració Anual d’Envasos (DAE)
 • Estudi de Minimització de Residus Perillosos
 • Alta al Registre de Productors de Residus
 • Assessorament en la gestió de residus
 • Mostreig i caracterització de residus
Aigües

Aigües

 • Declaració de l’ús i la contaminació de l’aigua (DUCA)
 • Declaració trimestral de volum d’aigua (B6)
 • Permís d’abocament
 • Mostreig i caracterització
Emissions atmosfèriques

Emissions atmosfèriques

 • Mostreig i caracterització d'emissions atmosfèriques (partícules, COV, etc.)
 • Legalització de focus emissors; llibres de registre E-PRTR
 • Legalització Activitat Potencialment Contaminadora de l'Atmosfera
 • Estudis de minimització d'emissions atmosfèriques
Sòls contaminats

Sòls contaminats

 • Informe Preliminar del Sòl
 • Estudis de qualitat de sòls i aigües subterrànies
 • Estudis de descontaminació
 • Control, seguiment i monitoratge de projectes de descontaminació
Estalvi energètic

Estalvi energètic

 • Estudis acústics
 • Estudis lumínics

CONTACTE

Pots posar-te en contacte amb mi a través de les dades següents:

 •  Carrer Creu 52
  08960 Sant Just Desvern (Barcelona)